Refactoring

Posted on : by : mmoles

Servei de refactoring sobre codi existent, per limitar el deute tecnològic i els fenòmens paranormals en les aplicacions, a l’hora que s’actualitzen i renoven les tecnologies utilitzades.